Alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid krijgen dit jaar op 2 mei een extra verlofdag. De Ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een omzendbrief van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) in die zin.
De bijkomende verlofdag komt er omdat Hemelvaartsdag in 2008 samenvalt met 1 mei. En omdat Wapenstilstand op een dinsdag valt, krijgen de ambtenaren op 10 november dienstvrijstelling.

Daarnaast schaarden de ministers zich achter een ontwerp-KB van minister van Werk Josly Piette (cdH). Dat maakt het voor sectoren en ondernemingen mogelijk na overleg af te wijken van de feestdag op 2 mei.

Een vorig KB van voormalig minister van Werk Peter Vanvelthoven had de verplichte tiende feestdag op 2 mei vastgelegd. De nieuwe tekst respecteert die keuze, maar laat het werkgevers en werknemers toe een andere datum te kiezen.