De Vijver, de holding die onder meer het productiehuis Woestijnvis controleert, verwerft veertig procent van de aandelen van deMENSEN, een ander productiehuis.
'Woestijnvis en deMENSEN willen de komende jaren gaan samenwerken op strategisch en op inhoudelijk vlak. Beide partners vinden het essentieel dat ze elk hun eigen identiteit kunnen behouden', klinkt het in een persbericht.

Met de samenwerking willen de twee inspelen op het snel veranderende medialandschap. 'Woestijnvis en deMENSEN stellen vast dat de Vlaamse, onafhankelijke productiehuizen in de voorbije tien jaar een wezenlijke bijdrage hebben geleverd tot de volwassenwording van de audiovisuele sector.'

Beide productiehuizen zijn ervan overtuigd dat ze met hun verankering ook in de komende tien jaar een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van het Vlaamse medialandschap.

deMENSEN, dat geleid wordt door Raf Uten en Maurits Lemmens, is bekend van programma's als Blokken, Studio 1, Dieren in Nesten, Zomer 2007 en De Tabel van Mendeljev. Het bedrijf heeft 45 medewerkers in dienst en heeft tot medio 2010 een exclusiviteitscontract met de openbare omroep VRT. Dat contract komt niet in het gedrang door de participatie.

Volgens Uten wil deMENSEN zijn groei van de voorbije zeven jaar verderzetten. 'We hebben twee mooie inhoudelijke voorstellen gekregen vanuit de internationale televisiemarkt, maar onze voorkeur ging uit naar een lokale versterking. Dat de eigenaars van Woestijnvis in deMENSEN willen investeren, is een duidelijke erkenning van ons werk.'

Woestijnvis-topman Wouter Vandenhaute zegt zijn productiehuis de voorbije jaren naar verschillende overnamedossiers keek, maar niets deed. 'Vandaag staat het Vlaamse medialandschap op een kruispunt. deMENSEN is een sterk productiehuis, waarmee we al jaren goede contacten onderhouden. We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan, vanuit respect voor elkaars identiteit.'