BRUSSEL - Het vraagstuk rond Brussel-Halle-Vilvoorde kan alleen ontmijnd worden door een overeenkomst tussen beide grote taalgemeenschappen in de interministeriële conferentie. De zoektocht naar een oplossing zal de federale regering niet verlammen. Dat heeft premier Guy Verhofstadt vandaag in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontvangst van de overheden van het land.
Verhofstadt benadrukte dat ,,de regering niet van plan is zich te laten opjagen''. Hij doelt daarbij op ,,diegenen waarvan het nu al duidelijk is dat ze dit dossier enkel willen gebruiken om politieke heibel en instabiliteit te veroorzaken". B-H-V is niet een thema dat de bevolking naar voren schuift, maar eerder een thema dat hoofdzakelijk de Wetstraat beroert, aldus de premier.

Reactie CD&V

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen is verbaasd dat premier Guy Verhofstadt de nieuwjaarsontvangt door de koning aanwendt voor een politiek dossier. ,,Ik ben naar de nieuwjaarsreceptie gekomen uit dankbaarheid en respect voor de uitnodiging van de koning. Ik vind het jammer dat de premier deze nieuwjaarsreceptie gebruikt voor een partijpolitieke boodschap", aldus de CD&V-voorzitter.

Vandeurzen wees erop dat er vorige week in de bevoegde parlementaire commissie een werkafspraak is gemaakt. ,,CD&V zal zich daar aan houden. Morgen start de bespreking van de wetsvoorstellen in het parlement. CD&V heeft niet de bedoeling daar de forcing te voeren, maar wil de gebruikelijke parlementaire afhandeling", aldus Vandeurzen.

Reactie Vlaams Belang

Verhofstadt schuift dossier Brussel-Halle-Vilvoorde op de lange baan, reageert het Vlaams Belang. Hij kiest voor de interministeriële conferentie (IMC) en niet voor een gelijktijdige behandeling in de Kamer, waarmee hij de Vlaamse regering, en in het bijzonder CD&V en Yves Leterme, de wacht aanzegt, luidt het.