BRUSSEL - De vrees voor een migratiestroom vanuit de nieuwe naar de oude EU-lidstaten is onterecht. Ook in de toekomst zal zo'n migrantenstroom waarschijnlijk niet tot stand komen. Wel bestaat er zoiets als een omvangrijk ,,arbeidstoerisme". Dat blijkt uit een studie van Britse onderzoekers in opdracht van uitzendbedrijf Vedior.
Vedior vroeg de onderzoekers van de universiteit van Manchester om de rol van uitzendkantoren in Oost- en Centraal-Europa te onderzoeken. Zo bekijkt de studie de situatie in de Poolse stad Opole. Daar zijn in totaal 45 Nederlandse uitzendbedrijven gevestigd, die wekelijks 16.000 interimkrachten naar Nederland sturen.

Meestal gaan die Polen voor acht weken naar Nederland. Na drie weken vakantie in eigen land, gaan ze dan terug voor een periode van acht weken. Het gaat om laaggeschoolde werkkrachten, die werk verrichten waarvoor geen kennis van het Nederlands vereist is.

Een ander voorbeeld in de studie gaat over Tsjechische kantoren. Zij doen steeds betere zaken door hooggeschoold -en Engelstalig- medisch personeel naar Groot-Brittannië uit te sturen.

Geschat wordt dat in 2000 er zo'n 300.000 reglementaire uitzendkrachten van oost naar west gingen. De totale groep ,,arbeidstoeristen" wordt op 600.000 tot 700.000 geschat.

De algemene conclusie van de studie bevestigt wat ook de Europese Commissie zegt. De migratie van oost naar west is zeer beperkt. In Tsjechië en Hongarije is de immigratie zelfs groter dan de emigratie. Voor een deel is dit laatste te verklaren doordat beide (rijkere) landen migranten aantrekken uit armere Oost-Europese landen als Bulgarije.