BRUSSEL - Het bnp per inwoner van het Brussels gewest is 2,34 maal het gemiddelde bnp per inwoner in de Europese Unie. Dit blijkt uit cijfers voor 2002 van het statistisch bureau Eurostat. Brussel is daarmee na Londen de rijkste regio van de Unie.

Eurostat waarschuwt wel voor de interpretatie van de cijfers. Regio’s die een belangrijke instroom aan pendelaars hebben, hebben in deze statistiek een voordeel. Het geld dat de pendelaars uitgeven, wordt bij het lokale bnp geteld, hoewel het niet tot de rijkdom van de lokale inwoners behoort.

Waar de cijfers een leuk speeltje zijn wat betreft de rijke regio’s, zijn ze van groot belang voor de arme regio’s. De cijfers zijn namelijk een belangrijk element in de keuze van regio’s die mogen rekenen op Europese subsidiëring. Belangrijk is of een regio al dan niet onder driekwart van het gemiddelde bnp scoort.

In België gaat het met name om Henegouwen, dat sinds jaren veel Europees geld krijgt. In 2002 bedroeg het Henegouwse bnp per inwoner 74,9 procent van het gemiddelde bnp. Tijdens de jaren 2000 tot en met 2002 bedroeg de Henegouwse rijkdom 75,5 procent.