BRUSSEL - Jaarlijks worden ongeveer 1,2 miljoen kinderen verhandeld in de wereld. Kinderhandel blijkt echter een onzichtbaar clandestien probleem. Dat zegt het Innocenti Research Center van Unicef.
Uit een eerste stand van zaken blijkt dat kinderhandel een ,,onzichtbaar clandestien probleem" is, aldus Andréa Rossi van Innocenti. ,,Er bestaan geen statistieken van het aantal slachtoffers. Bovendien is er een grote kloof tussen de beloftes van de verschillende overheden en ngo’s en de actie die daadwerkelijk wordt ondernomen".

Het Innocenti Research Center kreeg van de Verenigde Naties een onafhankelijk globaal mandaat om research te doen naar de kinderhandel in Europa.