BRUSSEL - De politievakbond NSVP kondigt aan dat ze de komende weken alle gemeenten zal dagvaarden die nog achterstallige lonen en vergoedingen moeten betalen aan politiemensen.

Vorige week besliste het NSVP al de stad Brussel voor de rechter te slepen in hetzelfde dossier. Zowat 20.000 politieagenten wachten nog op loon uit 2001, stelt NSVP-voorzitter Philippe Van Hamme. De achterstallen zouden oplopen tot bedragen tussen 2.000 en 5.000 euro.

Volgens Binnenlandse Zaken gaat het potentieel om 20.000 agenten, maar beperkt het probleem zich waarschijnlijk tot enkele honderden of duizenden agenten. Het gaat ook maar om bedragen van enkele euro's tot 300 euro, aldus Binnenlandse Zaken.

,,Tot nu toe hebben wij de overheid krediet gegeven om hun beloftes waar te maken, maar er zijn grenzen aan alles," zegt Philippe Van Hamme van het NSVP. ,,Er was een akkoord met de overheid dat de verschuldigde bedragen voor ongeveer 85 procent van het personeel zouden worden uitbetaald tegen eind 2004," aldus Van Hamme. Volgens het NSVP is maar 20 procent van het personeel uitbetaald.

De politievakbond hoopt nu via de rechtbank de gemeenten te verplichten de achterstallen snel uit te betalen. De bond zal dwangsommen en intresten eisen.