De Iraakse veiligheidsdiensten blijven zich schuldig maken aan marteling en slechte behandeling van gevangenen. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Willekeurige arrestaties en langdurige eenzame opsluiting door de Iraakse politie zijn dagelijkse praktijk geworden.

De ngo heeft in Irak 90 gedetineerden ondervraagd. 72 van hen zouden hebben verklaard dat ze zijn gemarteld of mishandeld tijdens ondervragingen.

,,Er was het Iraakse volk iets anders beloofd na de val van de regering van Saddam Hoessein. De Iraakse interim-regering houdt zich niet aan haar belofte om de fundamentele mensenrechten te eerbiedigen," aldus Sarah Leah Whitson, directrice van HRW.

Het rapport maakt melding van slagen, toediening van elektrische schokken ter hoogte van de geslachtsdelen, het langdurig geblinddoekt en gekneveld houden van gevangenen, en opsluiting in cellen waarin de gevangene niet kan zitten of liggen.

Willekeurige arrestaties

Volgens HRW zijn deze vormen van martelingen zowel gemeld door gevangenen die als een gevaar voor de landsveiligheid worden beschouwd als door minder gevaarlijk geachte gevangenen.

Op basis van haar onderzoek tussen juli en oktober 2004 meldt Human Rights Watch voorts de ,,systematische toepassing" van willekeurige arrestaties, opsluiting zonder proces, en weigering van toegang tot een advocaat en tot familieleden.

,,Op zeldzame uitzonderingen na hebben de autoriteiten de verantwoordelijken voor deze schendingen vervolgd noch gestraft. De internationale raadgevers van de politie, in de eerste plaats Amerikaanse burgers die door de Amerikaanse regering worden betaald, hebben hun ogen gesloten," aldus nog de mensenrechtenorganisatie.