ANTWERPEN - Bij Total raffinaderij in Antwerpen heeft ook de namiddagploeg, die om 14 uur begon, het werk een uur stilgelegd. Eerder hadden al de ochtend- en de dagploeg een tijdje gestaakt. Volgens de vakbonden heeft de directie intussen een aantal toegevingen gedaan.

De stakers vinden dat er te weinig personeel is en dat de veiligheid daardoor in gevaar komt. Vanmorgen was er al overleg met de directie. Volgens vakbondsman Patrick Lodewijckx (ABVV) heeft de directie aanwervingen beloofd, al is dat nog niet concreet ingevuld.

Zowel het personeel van de productie-afdelingen als dat van het onderhoud, hebben volgens de bonden gestaakt. Vanavond zal ook de nachtploeg geïnformeerd worden van het onderhoud met de directie. Morgenochtend zal de ochtendploeg ingelicht worden. De vakbonden sluiten niet uit dat dan ook acties zullen volgen.