BELGRADO - Hoofaanklaagster van het Joegoslavië-Tribunaal Carla del Ponte heeft tijdens haar bezoek aan Belgrado geen vooruitgang geboekt in de samenwerking met de nieuwe Joegoslavische machthebbers. Na een ijzige ontmoeting met president Kostunica kreeg Del Ponte gisteren ook nul op het rekest bij minister van Buitenlandse Zaken Svilanovic.
Del Ponte wil met haar bezoek Joegoslavië onder druk zetten om verdachten van misdaden tijdens de oorlogen op de Balkan uit te leveren. Zij eist onder meer de uitlevering van Milosevic en die van de Bosnisch-Servische generaal Mladic, die in Belgrado woont. Zowel Kostunica als Svilanovic maakten haar echter duidelijk dat daar geen sprake van kan zijn.

De minister van Buitenlandse Zaken stelt dat verdachten in Joegoslavië moeten worden berecht,. Dat is nodig om het Joegoslavische volk rechtstreeks met het verleden te confronteren. Mede daarom pleit hij ook voor een waarheidscommissie naar Zuid-Afrikaans voorbeeld, waarbij betrokkenen gratie konden krijgen als zij een bekentenis afleggen. Voor Del Ponte is dit onbespreekbaar. Zij eist dat alle verdachten in Den Haag worden berecht.

Een woedende menigte sympathisanten van oud-president Slobodan Milosevic, een van de meest gewilde verdachten van het tribunaal, wachtte Del Ponte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken op. 'Je krijgt Slobo niet. Je krijgt niemand van ons!' schreeuwden ze haar toe.

Kostunica

President Kostunica hekelde in een verklaring gisteren het relatief grote aantal Serviërs dat wordt gezocht door het tribunaal. ,,Dit is te interpreteren als een poging om een volk met een collectieve verantwoordelijkheid op te zadelen'', vindt hij.

Hij had weinig goede woorden over voor Del Ponte's tact en timing, zo vlak na de machtswisseling in Joegoslavië. ,,Wie dit land wil destabiliseren, moet zich gedragen zoals Carla del Ponte'', sneerde hij in een vraaggesprek.

Reactie Djindjic


Ook de aanstaande premier Zoran Djindjic van de deelstaat Servië, met wie Del Ponte vandaag een gesprek heeft, liet zich zeer kritisch uit over de hoofdaanklaagster. Hij noemde haar eisen onrealistisch. Volgens hem is de tijd nog niet rijp voor de uitlevering van verdachten. Djindjic staat bekend als een van de meest pro-westerse hervormers in de nieuwe regering.

Djindjic' regering beschikt al over belastende informatie over Milosevic, zegt hij aan het persbureau Beta. Hij verwacht een spoedige arrestatie van de oud-president op basis van ,,compromitterende documentatie'' over misdaden in de provincie Kosovo.

,,Het is aan ons, en alleen aan ons, om de oorlogsmisdaden op te sporen en de daders te berechten'', stelt hij. De bewijzen tegen Milosevic die het Tribunaal tot nu toe heeft vrijgegeven overtuigen hem allerminst.