Op het eerste gezicht is de vierjarige McKenzie Dunkley een gewoon jongetje met een aanstekelijke lach en een ondeugend truitje aan. In werkelijkheid is hij de jongste Brit ooit die van school gegooid werd.
Het jongetje, dat door zijn ouders 'lief en levendig' wordt genoemd, werd al enkele keren de klas uit gezet voor hij definitief van zijn school in Preston gestuurd werd. Volgens de leerkrachten is het gedrag van de kleine McKenzie echt ontoelaatbaar.

Zo zou hij een leraar een klap verkocht hebben toen die hem vroeg een lichtschakelaar eindelijk met rust te laten. Een andere lerares kreeg zomaar een schop van McKenzie. Het jongetje zette dagelijks de klas op stelten en was ook agressief tegenover klasgenootjes.

De ouders van McKenzie zien geen probleem en weigeren mee te werken aan een plan om het gedrag van hun zoon te verbeteren. 'Er is niets mis met hem. Hij doet alles wat wij zeggen, en hij is nog nooit agressief geweest tegen ons', aldus de ouders.

De Britse lerarenbond zegt dat het geweld bij jonge kinderen de laatste jaren gevoelig is toegenomen. Bij twee op drie leraren die uit het vak stappen, is die agressie de belangrijkste beweegreden. De overheid dringt er op aan dat de scholen veel strenger optreden en sneller 'scherpe straffen' opleggen aan hun leerlingen.