Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wil het debat rond de hoofddoek ontzenuwen. Daarom wil het Centrum voortaan spreken over de 'veruiterlijking van overtuigingen' in plaats van de 'veruiterlijking van religieuze, levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen'. Voorts wil het Centrum een verbod op veruiterlijkingen van overtuigingen in het basisonderwijs.
De vraag rond het dragen van veruiterlijkingen van overtuigingen stelt zich volgens het Centrum voornamelijk in drie essentiële sectoren: werkgelegenheid, openbare diensten en onderwijs. Het CGKR lanceert dinsdag het instrument www.diversiteit.be/veruiterlijkingen en formuleert aanbevelingen voor die drie sectoren.

De vrijheid om zijn overtuiging op een vredelievende manier te veruiterlijken, moet het uitgangspunt zijn, zegt Jozef De Witte, directeur van het CGKR. 'Uiteraard is geen enkele vrijheid, zelfs een fundamentele, absoluut. Eventuele beperkingen moeten echter zorgvuldig gerechtvaardigd worden. Een verbod moet met andere woorden de uitzondering zijn en niet de algemene regel', aldus De Witte.

Sereen debat

In het onderwijs vindt het Centrum dat het huidige systeem zijn grenzen heeft bereikt. 'Er moet een wettelijke regeling komen. Maar, we willen een sereen debat en de betrokkenheid van alle actoren op het terrein', zegt De Witte. De individuele vrijheid van de leerling moet het basisbeginsel blijven, maar kan beperkt worden, onder meer om in te gaan tegen bekeringsijver en in naam van de veiligheid.

Het Centrum pleit voor een verbod op veruiterlijkingen van overtuigingen in het basisonderwijs. Wat betreft het secundair onderwijs moeten de gemeenschappen een denkproces in gang zetten. In het hoger onderwijs tot slot moet er individuele vrijheid blijven.