Het Rekenhof is bijzonder kritisch over de begroting die de regering-Van Rompuy in oktober opstelde voor 2010 en 2011. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de begrotingswaakhond in De Tijd.
Het Rekenhof wijst er in eerste instantie op dat het niet mogelijk is de raming van 2011 te beoordelen ’bij gebrek aan precieze informatie (...) en aangezien sommige beleidsplannen nog verder moeten worden geconcretiseerd’. Het hof juicht wel toe dat de regering een meerjarenperspectief uitwerkte.

Het Rekenhof stelt dat er te weinig details zijn over het begrotingsresultaat van de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden. Hun tekort bedraagt 1,5 procent van het bbp, voorspelt de regering. Maar hoe de inspanningen moeten worden verdeeld tussen de gemeenschappen en de gewesten onderling en de gemeenten, staat nergens vermeld.

Het Rekenhof stelt ook dat de regering geen rekening hield met de ontwerpbegrotingen van de deelstaten, maar uitging van verouderde hypotheses.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de taks die de regering aan de banken heeft opgelegd een negatieve impact kan hebben op de inkomsten uit de vennootschapsbelasting.