De oranje-blauwe onderhandelaars zijn het eens geraakt over een nieuw hoofdstuk uit het toekomstige regeerakkoord. Het gaat om het hoofdstuk duurzame levenskwaliteit waaronder de thema’s milieu, energie, mobiliteit en voedselveiligheid vallen.
Volgens formateur Yves Leterme (CD&V) wordt duurzame ontwikkeling een belangrijk thema voor de volgende regering. De meeste maatregelen uit het hoofdstuk raakten gisteren al bekend. Zo gaat oranje-blauw enkele kerncentrales langer openhouden, komt er een klimaatminister met ruime bevoegdheden en worden alle beslissingen doorgelicht op hun duurzaamheid. De Kyoto-engagementen worden nageleefd en bedrijven en gezinnen worden fiscaal aangemoedigd minder energie te verbruiken. Op de energiemarkt moet meer concurrentie komen om de prijzen te drukken.

Wat mobiliteit betreft wil oranje-blauw tegen 2011 het aantal treinreizigers met een kwart verhogen. Daarvoor zullen onder meer investeringen gedaan worden in rollend materieel. Zoals bekend raakten de onderhandelaars het niet eens over de Vlaamse eis om de gewesten vertegenwoordigers te geven in de bestuursorganen van de spoorwegmaatschappij. Dat punt wordt doorverwezen naar het communautaire hoofdstuk.