Verzekeraars Mensura en Encare hebben beslist om in de nabije toekomst nauwer samen te werken. Daartoe ondertekenden beide groepen een akkoord. De samenwerking gaat gepaard met de oprichting van een nieuwe gezamenlijke vennootschap: Mencare Invest NV.
Mensura en Encare bieden preventie- en arbeidsongevallenverzekeringen aan. Daarnaast staan ze bedrijven en openbare instellingen bij in het beheer van het absenteïsme.

Met de krachtenbundeling hopen beide spelers hun klanten beter te kunnen bedienen via een schaalvergroting. Op termijn zullen de entiteiten met identieke activiteiten fuseren, zoals Encare Prevent en Mensura EDPB of Mensura Medische Controle en Encare Absenteïsme.

Parallel aan deze samenwerking hebben beide groepen een nieuwe nv opgericht: Mencare Invest NV. Het is de bedoeling om met de nieuwe nv actief te worden in andere Europese lidstaten.

De samenwerking heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de 850 werknemers.