Mobistar overweegt de uitbesteding van zijn eenheid 'supply operations' aan DHL of Schenker. Het onderdeel staat in voor kwaliteitscontrole, validering van bestellingen, opvolging van stocks en coördinatie tussen externe partners.
Dat leert een mededeling van SETCa, de Waalse socialistische bediendenvakbond, aan het personeel. De uitbesteding zou achttien banen kunnen kosten, 40 procent van het departement supply operations.

'Het project bestaat wel degelijk, maar verkeert in een embryonaal stadium', zegt woordvoerster Patti Verdoodt. 'Het gaat inderdaad om in totaal vijftig mensen en we praten met DHL en Schenker. Maar het is een overweging die we maken, er is nog geen businessplan. Voor het eerste kwartaal van 2008 valt er zeker geen beslissing.'

Volgens SETCa zou een outsourcing haar doel missen. 'Er zou 300.000 euro per jaar bespaard worden', luidt het. Bovendien vreest de vakbond dat de operatie de deur zou openen voor de uitbesteding van alle administratieve en operationele activiteiten.