De biologische vader van de inmiddels 2,5 jaar oude baby Donna krijgt geen omgangsregeling met het kind. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. Over het hoederecht heeft de rechtbank nog geen definitieve uitspraak gedaan. De rechtbank vraagt bijkomend onderzoek.
De Nederlandse pleegouders van baby Donna behouden de voogdij. De biologische vader had verzocht om de Nederlandse ouders uit de voogdij te ontzetten. De rechtbank zag daar geen reden toe omdat baby Donna goed wordt verzorgd.

De vader had ook om een omgangsregeling gevraagd. In dat verzoek werd hij niet ontvankelijk verklaard, omdat hij geen familieleven met baby Donna heeft gekend.

De rechtbank wil ook dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek moet doen naar de huidige en toekomstige leefsituatie van Donna.

Het kind is twee jaar en zeven maanden en verblijft van kort na zijn geboorte bij Nederlandse pleegouders. De draagmoeder kwam haar belofte aan Bart Philtjens niet na en stond haar kind tegen betaling af aan de Nederlandse ouders.

Het Nederlandse paar heeft de voorlopige voogdij over het kind. De draagmoeder verloor haar voogdij over baby Donna nadat bleek dat ze haar kind tegen betaling had afgestaan.