Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op de steeds grotere inspanningen van de VDAB om werkzoekende allochtonen te bereiken. Ook de huisbezoeken die de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst in Antwerpen zal doen, kunnen op de steun van Unizo rekenen, zo meldt de organisatie woensdag.
Unizo stelt wel vast dat dergelijke huisbezoeken duur zijn en vraagt eerst een evaluatie van het Antwerpse experiment op kostprijs en doeltreffendheid, vooraleer het uit te breiden naar andere Vlaamse steden.

Unizo zegt voorts te erkennen dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en wil samenwerken met alle betrokken actoren om alle werkzoekenden gelijke kansen te bieden, ongeacht afkomst of huidskleur.

Tegelijkertijd benadrukt de organisatie dat alle werkzoekenden, ook allochtonen, de plicht hebben in te gaan op de geboden kansen. 'Iemand die de geboden kansen negeert, moet passend gesanctioneerd worden, tot en met het schrappen van de werkloosheidsuitkering', luidt het in een persbericht.

En allochtone werkzoekenden krijgen wel degelijk kansen, gaat Unizo voort. 'Via het extra wervingskanaal Jobkanaal houden Vlaamse werkgevers onder meer een tijdlang vacatures vrij voor allochtonen, 50-plussers en arbeidsgehandicapten. Maar vaak raken de vacatures niet ingevuld wegens een gebrek aan kandidaten'.