De Congolese rebellenleider Laurent Nkunda vaardigt vijfhonderd strijders af om geïntegreerd te worden in het Congolese leger. Op die manier wil hij meewerken aan de vredesopbouw in het door geweld verscheurde gebied.
'Vandaag nog stuur ik meer dan vijfhonderd soldaten naar het integratiekamp Kirolirwe', zegt Nkunda. 'Ik doe dit om de internationale gemeenschap te tonen dat wij Congolezen vrede willen. Want nu sterven vele burgers zonder enige reden.'

Nkunda heeft naar eigen zeggen contacten met de VN-vredesmissie Monuc om de komst van zijn troepen voor te bereiden.

De Verenigde Naties reageren afwachtend op het nieuws. De troepensterkte van Nkunda wordt op zo'n vierduizend manschappen geschat en het is niet duidelijk of de rebellenleider van plan is die allemaal op te doeken. 'We geloven het pas als we het zien', zegt een westerse diplomaat in Congo. 'Dit soort beloftes hebben we al eerder gehoord.'

Nieuwe golf vluchtelingen

Meer dan 30.000 Congolese dorpsbewoners zijn hun huizen ontvlucht tijdens de recentste gevechten in Noord-Kivu. Dat blijkt uit cijfers van de VN.

Het coördinatiebureau voor humanitaire zaken van de VN in Noord-Kivu schat dat er dit weekend ongeveer 25.000 vluchtelingen zijn aangekomen in de zone Rutshuru (ongeveer 50 kilometer ten noorden van de provinciale hoofdstad Goma). Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen denkt dat er ongeveer achtduizend dorpsbewoners naar Oeganda gevlucht zijn.

Sommige vluchtelingen zijn de gevechten tussen de rebellen van ex-generaal Laurent Nkunda en lokale Mai Mai-milities in Bunagana ontvlucht, een stadje op de grens met Oeganda. Ook het geweld tussen de Nkunda-aanhangers en het regeringsleger in Rugari, 30 kilometer ten zuiden van Rutshuru, doet veel mensen op de vlucht slaan.