De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vergoedde in september 441.932 werklozen in België. Dat waren er ruim 14.400 meer dan in augustus, maar wel bijna 24.000 minder dan in september 2006.
Alle gewesten kenden een toename op maandbasis. In Vlaanderen was de stijging het grootst (+6.099), gevolgd door Wallonië (+5.319) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+3.019).

In totaal telde Vlaanderen in september 155.943 vergoede werklozen, tegenover 211.640 in Wallonië en 74.349 in Brussel.

Ook bij de vergoede werkzoekende werklozen jonger dan 25 jaar werd in augustus een toename vastgesteld. De RVA registreerde in totaal 68.793 mannen en vrouwen, wat er bijna 4.900 meer zijn dan in augustus, maar ook bijna evenveel (4.654) minder dan een jaar geleden.

Het aantal werklozen dat twee jaar of langer vergoed wordt, steeg in september met 795 eenheden tegenover augustus tot 228.747. Dat is op jaarbasis een daling met bijna 16.000 eenheden.