Het paarse kernkabinet heeft de begrotingscontrole 2007 vanmorgen nog niet afgerond. Het is naar verluidt nog wachten op gegevens over de fiscale ontvangsten. De ministerraad neemt vrijdag een definitieve beslissing. Er is wel een oplossing in de maak, na overleg met Defensie heeft het ministerie van Begroting voor zo'n 150 miljoen euro aan uitgaven geschrapt.
Daardoor kan het tekort, dat dit jaar dreigde op te lopen, stevig beperkt worden. Minister van Begroting Freya Van den Bossche (SP.A) legt op de paarse kern, met de aftredende vice-premiers, een plan voor. Daarover zal met Laurette Onkelinx, de PS-vice-premier nog een hartig woordje moeten gepraat worden.'

Hoe dan ook komen met de schrappingen van budgetten bij Defensie de grote aankoopprogramma's dit jaar in het gedrag. Het gaat om legerjeeps, pantserwagens, vrachtwagens en een Nederlands fregat dat in 2008 wordt overgenomen.

Naast het tekort op de begroting van 2007, gaapt er nog steeds de put van 161 miljoen euro die door misbruik te maken van de beruchte 'thesaurierekeningen'. Met zo'n rekening worden uitgaven gedekt waarvan de terugbetaling niet meteen gebeurt.

Defensie gebruikte de kredietlijn echter om militair personeel te betalen die het aan derden uitbesteedde. Het ging onder meer om militairen die voor de Navo werken. Een pas uitgekomen rapport van het Rekenhof legt dat mechanisme haarfijn bloot. 'Uiteraard is dat gat niet weggewerkt, we bekijken die zaak verder', klinkt het bij begroting.

In Le Soir en Het Laatste Nieuws doen minister van Defensie André Flahaut en zijn Chef Defensie, generaal August Van Daele, de begrotingsproblemen af als 'stemmingmakerij'. Ze beweren ook dat er geen enkel financiëel probleem meer is, wat door Begroting wordt tegengesproken.