Einde opdracht Van Rompuy in zicht
Koninklijk verkenner Herman Van Rompuy gooit de handdoek bijna in de ring. Hij geeft zichzelf nog enkele dagen de tijd om een schriftelijk eindverslag op te stellen. Vooraleer hij dat verslag bezorgt aan de vorst gaat hij waarschijnlijk eerst nog met de vier oranje-blauwe partijen aan tafel zitten.
Woensdag is het al vier weken geleden dat de koning aan Herman Van Rompuy de opdracht toevertrouwde om de vastgelopen regeringsonderhandelingen vlot te trekken. Sindsdien zaten de CD&V/N-VA, Open VLD, MR en CDH niet meer samen aan tafel.

Ook de verkenner slaagde er dus nog niet in om de gedoodverfde toekomstige coalitiepartners rond de tafel te krijgen, een teken dat er nog niet echt veel vooruitgang werd geboekt.

Van Rompuy achtte de tijd ook nog niet rijp genoeg om dergelijke vergadering te organiseren. Vooral bij CDH zit er nog onvoldoende beweging in haar standpunten, stelt een Vlaamse bron.

Hoe dan ook is volgens verschillende bronnen het moment van de waarheid nu aangebroken. Aangezien Van Rompuy aankondigde dat hij binnen enkele dagen zijn verkenningsopdracht teruggeeft aan de koning moeten de oranje-blauwe partijen nu kleur bekennen en duidelijk maken of ze bereid zijn water in de wijn te doen.

Volgens een bron dicht bij de onderhandelaars is dit vooral een boodschap aan de Franstaligen. MR-voorzitter Didier Reynders stuurde maandag echter ook een duidelijke boodschap aan de Vlamingen. Hij vraagt om een symbool op te offeren in ruil voor de Vlaamse eisen.

Vergadering

De kans is groot dat er deze week nog een vergadering met alle oranje-blauwe formaties wordt georganiseerd. Een Vlaamse bron wees er op dat deze partijen tot elkaar veroordeeld zijn en op een bepaald moment wel tot een oplossing zullen moeten komen.

'Het is alsof we samen in een roeiboot zitten. Er wordt gevochten om de roeispanen, maar voorlopig wil nog niemand toegeven. Het is pas als er iemand honger krijgt dat er zal geroeid worden', luidt de vergelijking.

Toch lijkt het zeker niet uitgesloten dat de opdracht van Van Rompuy met een sisser afloopt. Volgens de Vlaamse partijen ligt het dan in de lijn der verwachtingen dat een Franstalige het mijnenveld wordt ingestuurd.

De Vlaamse christendemocraten maakten al verschillende keren duidelijk dat zijn hun verantwoordelijkheid al meer dan genoeg hebben opgenomen. Ze stuurden al Yves Leterme, Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy vooruit en vinden dat nu eens een Franstalige de kastanjes uit het vuur mag halen.

Gezien de houding van CDH lijkt het logischer dat het dan een Franstalige liberaal wordt. Hier en daar wordt de naam van Sabine Laruelle geciteerd, hoewel dat binnen de MR als hoogstonwaarschijnlijk wordt afgedaan.