,,Hoofddoek in kiesbureaus niet verboden''
Brussels minister-president Charles Picqué Foto: belga
BRUSSEL - Brussels minister-president Charles Picqué ontkent dat voorzitters of bijzitters van kiesbureaus bij de verkiezingen geen hoofddoek zouden mogen dragen. Dat doet hij zondag in een mededeling.
De instructies verstuurd aan de voorzitters van de Brusselse stembureaus stellen dat ,,het uiterlijk te kennen geven van een politieke, filosofische of religieuze voorkeur'' voor leden van de kiesbureaus verboden is.
Volgens de krant Le Soir is MRAX (de Franstalige beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie) hierover niet te spreken. Voorzitters van kiesbureaus zouden moslimvrouwen die bij de verkiezingen als bijzitter optreden al gezegd hebben dat ze geen hoofddoek kunnen dragen.

Volgens Picqué wordt de passage uit de instructies echter verkeerd geïnterpreteerd. Van een verbod is helemaal geen sprake, noch voor de kiezers noch voor bijzitters, merkt de Brusselse regeringsleider op.
De bewuste passage verbiedt enkel ,,uiterlijke kenmerken die er duidelijk toe dienen de houding en het stemgedrag van de kiezers te beïnvloeden of die als een provocatie beschouwd worden''. De voorzitter van het kiesbureau mag vrij de situatie inschatten, maar een culturele traditie mag niet aangegrepen worden om een bijzitter te weren, luidt de redenering van de PS'er.

Picqué wijst er ook nog op dat de godsdienstvrijheid gegarandeerd wordt door de grondwet. Mochten er ooit sancties worden opgelegd, kan die worden ingeroepen om ze ongedaan te laten maken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig