GENT - Volgens het parket van Dendermonde kan het rubberverwerkend bedrijf uit Erembodegem, waarvan voorbije vrijdag een werknemer bezweek aan de hitte, niets ten laste gelegd worden.
De arbeidsinspectie heeft ook een onderzoek uitgevoerd, zegt Theo Byl van het parket. Die kon echter geen inbreuken op de arbeidsreglementering vaststellen. Uit het gerechtsonderzoek is gebleken dat de werknemer, die na thuiskomst in coma raakte daags nadien overleed, zelf wilde voortwerken. En ondanks het aanbod van het bedrijf om een rustpauze in te lassen.

Er zou hem ook drank zijn aangeboden en na afloop van de werkdag werd voorgesteld de man naar huis te brengen, aldus Theo Byl. De man nam echter zelf de fiets en reed een tiental kilometer naar zijn woonplaats in Lede. Daar ging hij quasi meteen in coma. De 38-jarige man uit Lede overleed in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst.

De broer van het slachtoffer heeft klacht ingediend bij de politie en is ook al gehoord door het parket. Hij verwijt het bedrijf schuldig verzuim.

Geen bewijs voor schuldig verzuim

Na verder onderzoek en de autopsie zegt het parket geen bewijzen te hebben hiervoor. ,,Aan de hand van de onderzoeksgegevens zoals deze na dit verder onderzoek voorhanden zijn, blijft het parket bij zijn standpunt dat er onvoldoende elementen voorhanden zijn op basis waarvan het bedrijf iets ten laste zou kunnen gelegd worden'', luidt het.

,,Uit het onderzoek is integendeel gebleken dat er wel degelijk initiatieven zijn genomen, in het algemeen naar aanleiding van de uitzonderlijke omstandigheden, en in het bijzonder naar het slachtoffer toe. Ook zijn er elementen waaruit blijkt dat bij het beëindigen van zijn dagtaak het slachtoffer niet zomaar aan zijn lot werd overgelaten'', aldus nog het parket.