BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael vraagt respect voor de pas goedgekeurde asielwet en de uitvoering ervan. Dat zegt hij in een reactie op het bericht dat het katholiek onderwijs volgend schooljaar actief gaat meewerken aan schoolasiel, het bezetten van scholen door mensen-zonder-papieren.
Dewael herinnert eraan dat hij tijdens de bespreking van de asielwet in Kamer en Senaat de criteria heeft toegelicht die hij hanteert om mensen individueel te regulariseren. Het gaat om mensen van wie de asielprocedure 3 of 4 jaar (gezinnen met kinderen, respectievelijk alleenstaanden) duurt, die ernstig ziek zijn of die zich in een pragende humanitaire situatie bevinden.

Deze mensen worden geregulariseerd, beklemtoont de minister. ,,In een democratie zijn het de parlementsleden die beslissen wat tot de maatschappelijke draagkracht behoort. Nu het parlement de beslissing heeft genomen, hoopt de minister dat iedereen, en zeker belangrijke instellingen die de opvoeding van kinderen tot taak hebben, zich hieraan zullen houden'', aldus nog de mededeling van het kabinet Dewael.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig