Steeds minder landbouwbedrijven
Foto: rr
BRUSSEL - Het aantal landbouwbedrijven in ons land blijft dalen. Uit voorlopige cijfers voor 2006 blijkt dat ons land 49.307 landbouwbedrijven telt. Dat is 4,3 procent minder dan in 2005.
Op tien jaar tijd zijn in ons land 20.000 landbouwbedrijven verdwenen en jaarlijks sneuvelen tot 3.000 jobs in de sector. ,,Een zorgwekkende evolutie'', zegt minister van Landbouw, Sabine Laruelle, die de cijfers maandag toelichtte. Afgelopen week raakten de definitieve cijfers voor 2005 bekend. Ook daaruit bleek dat er steeds minder bedrijven zijn en dat de tewerkstelling in de sector terugloopt. De bedrijven die blijven bestaan, worden wel steeds groter.

Gevogelte

Naast een daling van het aantal landbouwbedrijven zakt ook dit jaar de tewerkstelling in de sector, met 4 procent. Zo werken er nu nog 91.176 mensen in de landbouwsector.

De gebruikte landbouwoppervlakte kromp met 1,2 procent tot 1,3 miljoen hectare. Een van de opvallendste tendensen is de sterke daling in de productie van gevogelte: -10,2 procent tot bijna 32 miljoen stuks pluimvee. Die daling is volgens Laruelle deels te verklaren door de vogelgriep.

Minister Laruelle heeft vier werkgroepen opgericht die zich buigen over de toekomst van de landbouw. Een van die werkgroepen onderzoekt de normen rond voedselveiligheid.