BRUSSEL - De Nationale Unie van de Wapenmakerij en de Jacht- en Sportschutters (UNACT) heeft bij het Arbitragehof een verzoekschrift ingediend om delen van de nieuwe wapenwet te vernietigen. De nieuwe wapenwet ondergraaft volgens de unie de rechtzekerheid van de wapenbezitters en -handelaars. Volgens de vereniging zal de wet daardoor haar doel missen. Het principe van de algemene vergunningsplicht voor alle vuurwapens wordt door de UNACT niet in vraag gesteld.
De UNACT heeft de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 geanalyseerd. Volgens haar is de wet om enkele redenen niet uitvoerbaar en zal ze daardoor haar doel missen. UNACT vreest door de wet een toename van het illegale wapenbezit in plaats van een afname. De actie van de unie wordt gesteund door een 10.000 wapenbezitters. Zij tekenden een petitie. Volgens UNACT zal de nieuwe wet ook geen familiedrama’s of misdrijven tegenhouden gezien deze slechts uitzonderlijk met een legaal wapen worden gepleegd.

De vergunning die wapenbezitters kunnen aanvragen, biedt volgens UNACT te weinig garantie dat een gekocht wapen lange tijd in bezit kan blijven. Ook wie zich niet misdraagt, zou volgens de UNACT door de nieuwe wet maar tijdelijk huurder worden van zijn eigendom. De toekomst zou in handen worden gelegd van administratieve willekeur.

Ook de termijnen die de nieuwe wet voorziet, zouden tot problemen leiden. Voor 9 december 2006 zou elk wapen vergund of geregistreerd moeten raken. Die taak moet volgens de UNACT in de tien provincies momenteel met 65 ambtenaren worden geklaard. Als er 1,8 miljoen wapens in omloop zijn, betekent dit volgens UNACT dat elke ambtenaar dagelijks 250 vergunningen moet afleveren of één om de twee minuten. Dit na onderzoek van de lokale politie.

Het statuut van de sportschutter is volgens de UNACT nog niet geregeld waardoor eveneens problemen kunnen ontstaan.

De UNACT vecht voor het Arbitragehof ook de uitbreiding van de bevoegdheid van de uitvoerende macht aan. Volgens de nieuwe wet zou de minister van justitie zonder het parlement te passeren wapens kunnen verbieden. De minister zou tevens zonder overleg de rechten van de wapenbezitters kunnen beperken. De UNACT vreest daarbij onder meer dat de minister de wet ook van toepassing zal maken op luchtdrukwapens.