BRUSSEL - De transportorganisatie SAV reageert kritisch op de beslissing van de Vlaamse regering rond het Masterplan Antwerpen. Vooral het voorgestelde toltarief op de Oosterweelverbinding zit de transporteurs dwars.
Vrachtwagens moeten tot acht keer meer betalen dan personenwagens, zegt SAV. Daarnaast kan het voor SAV niet dat de inkomsten uit de tol gebruikt worden voor projecten van De Lijn en dat er vanaf 2011 een vrachtwagenverbod komt in de Kennedytunnel.

Vrijdag hakte de Vlaamse regering een reeks belangrijke knopen door in de timing en de financiering van het Masterplan Antwerpen. Zo werden onder meer de toltarieven voor de Oosterweelverbinding, de verbinding die de ring rond Antwerpen moet rond maken, vastgelegd: 2,42 euro voor personenwagens, 15,73 euro voor vrachtwagens tot 12 ton en maximum 18,87 euro voor vrachtwagens van meer dan 12 ton.

SAV, de Koninklijke Beroepsvereniging van Goederenvervoerders, is niet te spreken over die tarieven. "Er is een grote disproportionaliteit tussen personenwagens en vrachtwagens (tarief bijna maal acht!). Het gaat niet op dat vooral vrachtwagens moeten opdraaien voor de financiering van de Oosterweelverbinding", zegt SAV.

"Elke eurocent tol die de transporteurs zullen moeten betalen, wordt doorgerekend aan de klant", waarschuwt de organisatie.

Daarnaast heeft SAV ook kritiek op het vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel vanaf 2011, wanneer de Oosterweelverbinding klaar moet zijn. "Vraag is of zo'n verbod realistisch is. De ervaringen met het rijverbod in de Kennedytunnel tijdens de werken aan de ring hebben alvast geleerd dat zelfs de zogenaamde fuiken een niet afdoend middel zijn om met name hoofdzakelijk buitenlandse chauffeurs ervan te weerhouden de kortste weg te volgen", luidt het.

Dat een deel de inkomsten uit de tolheffing op de Oosterweel zal gebruikt worden voor de financiering van projecten van De Lijn, vindt de SAV ook niet kunnen. "Deze kruissubsidie is een regelrechte aanfluiting van het 'gebruiker betaalt'-principe", zegt de SAV. De organisatie vraagt zich luidop af of die maatregel niet indruist tegen de Europese wetgeving "die stelt dat inkomsten uit een tolheffing enkel mogen aangewend worden voor de ontwikkeling, uitbouw en onderhoud van dat specifieke wegennetwerk".