BRUSSEL Het personeel van Fortis dat aangesloten is bij de vakbonden BBTK en ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend. Die loopt af op 7 juni. Het LBC beslist volgende week of de staking in gemeenschappelijk vakbondsfront wordt gevoerd. Dat hebben de vakbonden gisteren meegedeeld.
De vakbonden eisen "de strikte toepassing van het arbeidsreglement wat de badging en de arbeidsorganisatie betreft, de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur om het tewerkstellingsniveau te verbeteren, de afschaffing van de productiviteitsdoelstellingen voor een periode van een jaar, en de bevriezing van het Fortius-project".

Volgens dat project zal de klant het moeten stellen met twee loketten voor de gewone diensten. Gespecialiseerde diensten zullen worden behandeld in het bureau van een medewerker.

"In de eerste plaats moet de klant bediend worden, en moet het personeel van de banken niet onder druk worden gezet", onderstreepte Robert Wittebrouck, algemeen secretaris van het BBTK. Wittebrouck vreest met name lange wachtrijen voor de loketten.

Volgens de mededeling zouden de eisen van de vakbonden nog kunnen worden uitgebreid met vragen over "de tewerkstelling in de kantoren en de uitbreiding van het netwerk van zelfstandige kantoren".