Antwerpen krijgt (nog) geen schuldherfinanciering van de Vlaamse regering. Dat heeft Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen gisteren tijdens een bezoek aan Antwerpen aangekondigd.
Pas vanaf 2004 zou een mogelijke schuldherfinanciering kunnen overwogen worden, aldus de minister. Een onmiddellijke schuldherfinanciering is ook niet echt nodig, relativeert schepen van Financiën Bungeneers de beslissing van de minister. "Wij kunnen, dankzij de genomen maatregelen die vanaf 2002 elk jaar minstens 1,8 moeten opleveren, het begrotingsevenwicht bewaren tot en met 2003." De stad zal dit jaar nog 716 miljoen besparen. Volgend jaar komt daar 759,8 miljoen bij én 365 miljoen van het OCMW. Of een totaal van 1,891 miljard vanaf 2002.

Minister Van Grembergen heeft bij zijn werkbezoek aan Antwerpen herinnerd aan de zorg van de Vlaamse regering voor een goed bestuur en gezonde financiën, de financiële inspanningen van de stad "zeer groot" genoemd, beloofd geen enkel efficiënt voorstel tot besparen te zullen uitsluiten en de stad herhaaldelijk verzekerd van zijn steun.

"Wij doen moedig verder", besloot burgemeester Detiège van Antwerpen de discussie. Zij heeft daarbij herinnerd aan de afspraken met het OCMW rond een meer structurele samenwerking. Zo wordt een gemeenschappelijke managementcel opgericht, een Inspectie van Financiën ingesteld en een afsprakenkader gemaakt rond thesaurie- en leningbeheer.