BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft nu ook principieel de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT goedgekeurd. De basisdotatie wordt opgetrokken met 250 miljoen frank en de radio wordt definitief reclame-armer. Dat zei Vlaams mediaminister Dirk Van Mechelen (VLD) gisteren. Tevens raakte bekend dat de twee landelijke commerciële radio's met quasi zekerheid dit najaar kunnen starten.
De tekst van de overeenkomst, die geldt voor de periode 2002-2006, zal in de week van 31 mei toegelicht en besproken worden in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. De Raad van Bestuur van de openbare omroep krijgt het princiepsakkoord voorgelegd op 28 mei en zal daarover een beslissing nemen.

Zoals genoegzaam bekend geeft de Vlaamse regering de openbare omroep de opdracht een gediversifieerd en kwalitatief programma-aanbod aan de kijker en de luisteraar aan te bieden. In het kader van de democratie en de strijd tegen extreem-rechts betekent dit onder andere dat de VRT onpartijdige en waarheidsgetrouwe informatie moet brengen.

De openbare omroep is tevens een belangrijk instrument van cultuurspreiding. Eerder raakte al bekend dat Canvas vijf nieuwe duidingsprogramma's zal krijgen op het vlak van politiek, cultuur, sport, lifestyle en economie.

De VRT wordt volgens Van Mechelen nu resoluut gedwongen de richting in te slaan van een "kwalitatieve" omroep, waarbij voor de eerste maal de begrippen "kwaliteit" duidelijk worden omschreven. Op het vlak van de informatieduiding moet de VRT toonaangevend zijn.

Naast het kwantatieve criterium van 1,5 miljoen kijkers, zullen de informatie- en duidingsmagazines ook een gemiddeld waarderingscijfer van 75 procent moeten behalen. "Dat geldt echter niet voor journaals, omdat de waardering van een journaal bijzonder complex is en eigenlijk niet te meten. Het journaal is immers afhankelijk van de actualiteit en de kijkers zijn daar nogal gevoelig voor", legt Van Mechelen uit.

Tevens wordt de VRT verplicht om niet alleen ruime aandacht te besteden aan de populaire sporten, zoals voetbal en wielrennen, maar ook aan minder bekende sporten, aldus de minister.

De nieuwe beheersovereenkomst brengt volgens de mediaminister ook positieve signalen voor de onafhankelijke Vlaamse audiovisuele sector. De statuten van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds zouden eind dit jaar vast moeten liggen en het Fonds zal volgens Van Mechelen begin 2002 operationeel zijn. Het budget zal een half miljard frank bedragen, aldus de VLD-minister.

De huidige basisdotatie voor de openbare omroep wordt verhoogd met 250 miljoen frank en jaarlijks geïndexeerd met 4 procent. Tevens worden de reclame-inkomsten op de radio geplaffoneerd. De Vlaamse regering is overeengekomen dat niet meer dan 1,650 miljard frank uit de verkoop van reclameruimte op Radio 1, Radio 2, Donna en Studio Brussel mag gegenereerd worden. "Dit betekent onder meer dat vooral het reclame-aanbod op Radio 1 drastisch verminderd wordt. Tijdens de informatieve ochtendblokken verdwijnen de radiospots van 07.30 en 08.30 uur. Het fatsoen voor de luisteraar was danig overschreden, vandaar dat we die vermindering zeker wilden doorvoeren", zegt Van Mechelen.

In de overeenkomst worden ook de modaliteiten voor de e-VRT, het onderzoeks- en ontwikkelingsforum van de VRT, bepaald. De financiering wordt voor 2002 geschat op 378 miljoen frank. Tot slot zal de openbare omroep verder werk maken van de uitbouw van de digitale radio. Het frequentieblok 12A wordt voorbehouden voor Radio 2, waarbij vermoedelijk ruimte zal vrijkomen voor regionale digitale radio. Blok 6C is weggelegd voor digitale radio voor een commerciële omroep.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in