RIJSWIJK - De Hollandsche Beton Groep (HBG) voelt vrijwel niets voor het reuzenbod dat baggeraar Boskalis heeft uitgebracht op haar baggerdochter HAM. Officieel heet het dat HBG het bod nog bestudeert, maar tijdens de aandeelhoudersvergadering van gisteren bleek dat bestuur en commissarissen HAM liever niet naar Boskalis zien vertrekken.
Qua omzet is HAM binnen HBG maar een klein onderdeel, maar de baggerdivisie zorgt wel voor het leeuwendeel van de winst. Boskalis heeft daarom een bod van 25 miljard frank erop uitgebracht. HBG onthulde gisteren dat Boskalis eerder al met een bod van 20 miljard was gekomen, maar dat werd afgewezen als te mager. Ook het nieuwe bod is minder hoog dat het lijkt: door allerlei voorwaarden is het 6 miljard frank minder, zegt HBG.

Boskalis ontkende dat direct in een persbericht. Bestuursvoorzitter R. van Gelder zei dat hij zijn plannen nog nooit bij HBG heeft kunnen toelichten.

Sommige grootaandeelhouders van HBG vinden dat de directie zo'n genereus bod niet mag afslaan. Maar HBG laat zich ,,niet alleen'' leiden door de waarde voor aandeelhouders, zo zei zowel bestuursvoorzitter C. Reigersman als commissaris H. Wijffels. Niet alleen het personeel, maar ook de 'bedrijfstrots' speelt mee. ,,Directie en ondernemingsraad van de HAM hebben zich al tegen een samengaan uitgesproken'', aldus Reigersman.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sneerde direct, bij monde van directeur P. de Vries: ,,Dat komt omdat u vorig jaar een vijandsbeeld hebt geschetst van Boskalis.'' Reigersman betwistte dat.

De bestuursvoorzitter wees op de prestaties van de HAM. ,,HAM presteert beter dan Boskalis, als je naar de resultaten kijkt. Natuurlijk, er zijn mogelijkheden voor consolidatie in de branche. Wij zijn al een tijdje aan het kijken hoe wij daar eventueel inhoud aan kunnen geven. Maar wij vinden wel dat we dat vanuit een leidende positie moeten doen, we zijn immers de beste presteerder.''

Alternatieven

HBG vertelde de aandeelhouders niet welke alternatieven het voor ogen heeft. Wijffels: ,,Er zijn ook andere mogelijkheden om te participeren in de consolidatie van de sector.'' Reigersman vulde aan: ,,Wat hebben wij eraan ons te laten leiden door een iemand die minder presteert?'' HBG vroeg nog 'enkele weken' geduld om tot een definitief oordeel te komen.

Van de grootaandeelhouders liet Orange Fund meteen al weten wat zijn standpunt is: verkopen, en zelf een belang nemen in Boskalis. Delta Lloyd vroeg de directie diplomatiek de ,,aandeelshouderswaarde een punt te laten zijn waar aandacht aan wordt besteed''. Veel kleinere aandeelhouders toonden zich ontevreden over het beleid van HBG, dat vorig jaar verlies leed. De directie had vorig jaar voorjaar nog een uiterst zonnig beeld geschetst. Daarna volgde een winstwaarschuwing. Wijffels meldde dat de raad van commissarissen toen heeft overwogen collectief af te treden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in