LEUVEN - ACW-voorzitter Theo Rombouts heeft tijdens zijn Rerum-Novarumtoespraak in Leuven meer geld geëist voor de verhoging van de sociale uitkeringen dan de 10 miljard frank die de regering hiervoor na de betoging van zondag in Brussel beloofde.
"Dit voor het grootste deel reeds vastgelegde bedrag is totaal onvoldoende. De druk dient opgevoerd en er zal krachtig moeten onderhandeld worden om de beschikbare middelen correct toe te wijzen en meer geld te bekomen" zei hij.

Naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrijwilliger vroeg Rombouts een minimale bescherming voor de vrijwilliger. Hij verwees daarbij naar het wetsvoorstel dat het ACW uitwerkte.

"Enkele meerderheidspartijen hebben nu een gelijkaardig voorstel ingediend. Voor ons is het belangrijk dat ons initiatief tot een wettelijke regeling leidt. We denken dat de verplichte partijpolitieke spelletjes in het parlement voorbij zijn en we tot het gewenste resultaat gaan komen: een wettelijk statuut van vrijwilliger dat klaarheid brengt op de sociaal-rechterlijk, fiscaal en verzekeringsrechtelijk vlak".