De Belgische economie houdt tot nu toe vrij goed stand. Toch zal ons land niet ontkomen aan een vrij sterke afkoeling van zijn economie, wegens de schokken die onlangs de Europese economie getroffen hebben. Dat blijkt donderdag uit de economische vooruitzichten van Dexia Research.
De daling van de dollar heeft een ongunstige invloed op onze verkopen aan de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Het verlies van koopkracht, veroorzaakt door de stijging van de prijzen, zal volgens Dexia over enkele maanden een weerslag hebben op de consumptie. 'Temeer omdat het grote aantal jobcreaties, die de consumptie krachtig ondersteund hadden, zal beginnen vertragen', luidt het.

Minder jobs

Verder is de forse groei van de woningbouwsector aan het tanen, zo blijkt uit de evolutie van de aanvragen van hypothecaire leningen, en zal de verwachte vertraging van het bruto binnenlands product (bbp) resulteren in minder banen en dus minder consumptie. Bovendien zullen de bedrijfsinvesteringen afgeremd worden door de onzekerheid wegens de wereldwijde financiële crisis.

Het bbp is in 2007 met 2,7 procent gestegen en zal volgens Dexia Research in 2008 en 2009 met respectievelijk 1,5 procent en 1,8 procent toenemen.

Dexia liet donderdag in een persbericht ook nog weten dat tijdens de komende maanden lagere olieprijzen verwacht kunnen worden, maar dat ze tijdens het laatste kwartaal van dit jaar opnieuw zullen stijgen.

Olieprijzen blijven hoog

'Een terugkeer van de olieprijzen naar de niveaus van een jaar geleden (minder dan 70 dollar per vat) is weinig waarschijnlijk. De Opec zal de olieprijs nauwlettend blijven volgen en bij een te sterke daling ervan haar productiequota verlagen. De hoge olieprijs moet immers het ongunstige effect van de zwakke Amerikaanse dollar compenseren', klinkt het.

Tot slot is een structurele daling van de voedselprijzen volgens Dexia ook nog niet voor binnenkort. De jarenlange verwaarlozing van de landbouw in verschillende groei- en ontwikkelingslanden zet bovendien een rem op een potentiële stijging van de voedselproductie.