Bij het gsm-bedrijf Proximus wordt er op 5 en 22 mei gestaakt in gemeenschappelijk vakbondsfront van de christelijke bediendebond LBC en de socialistische BBTK. Dat heeft LBC-secretaris Robert Veekman gezegd aan De Tijd. De staking, de eerste bij het Belgacom-filiaal, draait rond de integratie van Proximus in de groep.
Belgacom heeft een matrixstructuur uitgetekend voor zichzelf en zijn dochters Proximus, Telindus en Skynet, waardoor de vier bedrijven veel dichter bij elkaar komen te staan. Dat leidt echter tot ongenoegen bij het personeel. Volgens de bonden bij Proximus brengt het opgaan van de operator in het moederbedrijf met zich mee dat functies worden uitgehold en functiegebonden voordelen verdwijnen. Ze zien er een verborgen herstructurering in, zonder sociale dialoog. De directie ontkent dat daarvan sprake is.

Het sociaal overleg leverde de voorbije weken niets op. Ook een verzoeningspoging bleef zonder resultaat. Daarom kwam het eerder deze maand tot een stakingsaanzegging. 'Maar op een losse verklaring van de directie na dat ze openstaat voor dialoog, gebeurde er na die aanzegging niets meer. Er is geen vergadering meer gepland', zegt Veekman.

De bonden zullen in mei waarschijnlijk proberen de toegang tot de hoofdzetel van Proximus in Brussel af te sluiten. Waarschijnlijk zal dat niet leiden tot netwerkproblemen. Maar bepaalde diensten, administratieve bijvoorbeeld, kunnen wel in het gedrang komen, aldus De Tijd.