De boodschap die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in het Centraal-Afrikaanse land verkondigde, is die van de hele regering. Dat heeft premier Yves Leterme vanmiddag in de Kamer verklaard. De Franstalige partijen waren niet te spreken over de harde taal van De Gucht aan het adres van de Congolese machtshebbers.
De premier benadrukte dat de toestand in Congo de regering zorgen baart. 'We stellen vast dat er te weinig vooruitgang is geboekt inzake goed bestuur, de organisatie van de rechtstaat en de strijd tegen de corruptie', zei Leterme. 'Zonder vooruitgang op dit vlak zal het land er nooit bovenop komen. Die elementen zijn de fundamenten van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling en van vooruitgang van de levensomstandigheden van de Congolese bevolking', luidde het.

Leterme beklemtoonde tegelijkertijd dat ons land begaan blijft met het lot van de bevolking en het zal blijven steunen. België besteedt elk jaar overigens 100 miljoen aan Congo. Voor de Europese Unie gaat het om 750 miljoen euro. 'Dat zijn geen kleine bedragen', stelde hij. Hoedanook is de regering niet van plan om haar standpunt te versoepelen.

Ondervraagd over de mogelijke gevolgen van de incidenten verklaarde de federale regeringsleider dat België het partnerschap met Congo wil voortzetten. 'Ik stel overigens vast dat president Kabila in het interview zegt dat er geen incidenten zijn gebeurd.'

Kritiek

Opvallend was dat alle Franstalige partijen kritiek hadden op de harde boodschap van De Gucht. 'Hoewel wij gehecht zijn goed bestuur en de strijd tegen corruptie, kunnen vragen worden gesteld over de weinig diplomatische en frontale aanval', poneerde André Flahaut.

Hij vroeg Leterme contact op te nemen met Kabila om onze engagementen nog eens in de verf te zetten. 'We zullen ons project niet realiseren zonder een goede relatie. Voor een partnerschap is vertrouwen nodig', klonk het.

CDH-fractieleider Brotcorne had een gelijkaardige boodschap voor Leterme. Juliette Boulet (Ecolo) was harder en bestempelde de verklaringen van De Gucht als misplaatst. Ze spoorde de premier aan om zelf naar Congo te trekken en de 'beledigingen recht te zetten'.