In ons land hebben momenteel 3,41 miljoen personen een globaal medisch dossier, waarvan 2,63 miljoen in Vlaanderen, 627.000 in Wallonië en 151.000 in Brussel. In verhouding tot het inwonersaantal is er in Vlaanderen een dekkingsgraad van 43 procent, in Wallonië 18 procent en in Brussel 15 procent.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van senator Louis Ide (N-VA).

Dat Vlaanderen een betere dekking heeft, is volgens Onkelinx deels het gevolg van het feit dat de Vlaamse bevolking ouder is en het globaal medisch dossier oorspronkelijk enkel bedoeld was voor oudere patiënten.

Ook andere factoren, zoals de plaats van de huisarts in het zorgaanbod of socioculturele factoren, spelen een rol. Franstaligen raadplegen hun huisarts overigens even vaak als Vlamingen.

Wie het beheer van zijn globaal medisch dossier aan zijn huisarts toevertrouwt, geniet een vermindering van 30 procent op het remgeld voor raadplegingen in zijn huisartsenpraktijk. De huisarts kan voor het bijhouden van een globaal medisch dossier per jaar een vergoeding van 22,36 euro aanrekenen.

Die vergoeding wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Doordat alle medische informatie over een persoon in één dossier samengebracht wordt, kunnen onnodige en dubbele onderzoeken vermeden worden.