KBC-topman André Bergen ontkent dat zijn bank al een bod ontving op het 34 procent-belang in de Sloveense bank NLB.
Bergen deed die uitspraak op de aandeelhoudersvergadering van KBC. Bergen herhaalde daar dat KBC niet gehaast is om zijn minderheidsbelang in NLB te verkopen. Van de kandidaat-kopers die in de Sloveense pers worden genoemd, Blackstone en Franklin Templeton, heeft hij naar eigen zeggen 'nog niets gehoord'.

De topman van KBC toonde zich ook optimistisch over de impact van de kredietcrisis op de resultaten van KBC. Zo komen er wel extra afwaarderingen op de kredietportefeuille, maar die afwaarderingen 'zullen in het eerste kwartaal substantieel lager zullen ligger dan die over 2007.'

'Ik denk dat we al veel pijn geleden hebben,' liet Bergen zich na de aandeelhoudersvergadering ontvallen. Volgens de topbankier zijn er de laatste tijd enkele tekenen te zien die kunnen wijzen op enige beterschap op de financiële markten. 'Zo lijkt de markt voor kredietderivaten sinds enkele dagen opnieuw aan te trekken. Ook de aandelenmarkten lijken wat te stabiliseren. De signalen zijn alvast positiever dan een zestal maanden geleden.'

Ondanks die positievere signalen blijven de economische omstandigheden nog steeds erg moeilijk, beaamt Bergen. Dat guurdere economische klimaat zal de situatie er ook voor KBC niet op vereenvoudigen. 'Je mag dan al een paraplu en een regenjas dragen, als het heel hard regent zullen je broekspijpen uiteindelijk toch nat worden,' klinkt het.