In Antwerpen opent op 5 mei het eerste meldpunt voor discriminatie. Zowel individuen, bedrijven, social profit organisaties als lokale overheden kunnen er terecht voor advies en bemiddeling in geval van discriminatie.
Het is de bedoeling dat tegen eind volgend jaar de 13 centrumsteden in Vlaanderen elk hun meldpunt discriminatie hebben. Na Antwerpen is het eerst de beurt aan Gent, Genk, Leuven en Mechelen.

Dat Antwerpen de spits mag afbijten, is redelijk logisch, zegt de Antwerpse schepen voor Sociale Zaken Monica De Coninck. 'Antwerpen heeft in het bestuursakkoord ingeschreven dat het een stad wil zijn die geen discriminatie verdraagt en die staat voor respect en gelijke rechten voor iedereen.'

Het meldpunt moet preventief aan de slag, benadrukt Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.

'Een meldpunt kan bijvoorbeeld advies geven aan de horecasector die wil weten hoe ze ervoor kan zorgen dat ze op geen enkel vlak nog discrimineert. Want discriminatie heeft niet altijd met onwil te maken, maar ook met de vrees voor het onbekende', aldus de minister.

Het Antwerpse meldpunt zal ondergebracht worden bij de diensten van de ombudsvrouw die daarvoor extra middelen ter beschikking krijgt.

Haast gelijktijdig met het eerste meldpunt, starten de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent met een Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht. Dat nieuwe Centrum moet expertise en kennis verzamelen over discriminatieregelgeving en die verspreiden.

Vanaf volgend jaar start het centrum met opleidingen en vormingen op maat van het werkveld (rechters, advocaten, overheidsorganisaties en verenigingen die zich inlaten met mensenrechten en discriminiatiebestrijding).

Het Universitair Centrum zal de medewerkers van de nieuwe meldpunten een praktijkgerichte cursus aanbieden. Daarnaast verzorgt het Centrum een nieuw vak 'discriminatierecht' dat vanaf volgend academiejaar wordt aangeboden in de rechtenopleiding van de UA en de UGent.