'Arctisch klimaat verandert sneller dan ooit voorspeld'
Foto: ap
De gevolgen van klimaatverandering op de Noordpool voltrekken zich sneller dan ooit door de wetenschap is voorspeld. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds in een gepubliceerd rapport.
Het gaat om een aanvulling op een rapport uit 2005 over de gevolgen van klimaatverandering op de Noordpool. "De realiteit op de Noordpool heeft elke eerdere wetenschappelijke voorspelling ingehaald", aldus het WNF.

In de afgelopen veertig jaar nam het volume van het zomerzeeijs met 80 procent af. Er is nog maar weinig dik, meerjarig zeeijs over. En de ijskap op Groenland smelt veel sneller dan eerder werd aangenomen. Als het ijs op dit eiland helemaal zou smelten, zou de zeespiegel met ruim 7 meter stijgen.

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie veranderen niet enkele, maar alle arctische systemen. Het was al langer bekend dat klimaatverandering gevolgen heeft op de atmosfeer, de oceanen en ijskappen. Recenter onderzoek heeft uitgewezen dat diersoorten, voedselketens en ecosystemen ook lijden onder de opwarming van de aarde.

De temperatuur op de Noordpool stijgt meer dan twee keer zo hard als in de rest van de wereld. Als de opwarming van de aarde in hetzelfde tempo doorgaat, verdwijnt nog deze eeuw twee derde van de huidige populatie ijsberen. Het WNF stelt verder dat periodes van vorst en dooi elkaar steeds sneller opvolgen in het noordpoolgebied. Dat zorgt voor afwisselende lagen van hard ijs en zachte sneeuw, waardoor dieren hun voedsel, zoals rendiermos, moeilijker kunnen bereiken.

Het WNF grijpt het nieuwste rapport aan om opnieuw te pleiten voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als CO2. "Met het drastisch terugdringen van onze CO2-uitstoot kunnen we verdere opwarming van de aarde tegengaan", aldus Johan van de Gronden, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds. "Overheden, bedrijven en consumenten moeten serieus werk maken van energiebesparing, het ontwikkelen van schone technologieën en het inzetten van duurzame energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Met een schone economie houden we de Noordpool wit".