'De regering laat na het verbod op investeringen in antipersoonsmijnen en clustermunitie uit te voeren en af te dwingen.' Dat zeggen de ngo’s Netwerk Vlaanderen, Vrede, Vredesactie, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel en Réseau Financement Alternatif. Ze roepen minister van Financiën Reynders op 'dringend werk te maken van de uitvoering en controle op deze wet'.
Op 1 maart 2007 keurde het parlement een wet goed die investeringen in antipersoonmijnen en clustermunitie verbood. 'Maar één jaar later wijst niets er op dat de minister van Financiën inspanningen doet om deze wet uitvoerbaar of controleerbaar te maken', laken de organisaties.

De wet verplicht de overheid om ten laatste op 1 mei een lijst publiek te maken van de bedrijven die betrokken zijn bij het produceren van antipersoonsmijnen en clusterbommen. 'Maar voorlopig lijkt er nog geen actie ondernomen door de FOD Financiën', zeggen de ngo’s. 'Het investeringsverbod is ondertussen wel al één jaar van kracht, maar zo’n lijst blijft belangrijk omdat ze de uitvoering van en de controle op het investeringsverbod vergemakkelijkt.'

De Belgische goedkeuring van het investeringsverbod was een 'internationale primeur'. Maar door het gebrek aan 'dadendrang' van minister Reynders kan België 'niet echt met opgeheven hoofd haar pioniersrol spelen op internationaal vlak', betreuren de verenigingen. Ze stellen voorts aan de kaak dat het volledig onduidelijk is wie de naleving van deze wet moet controleren.

Voor PS-senator Philippe Mahoux, initiatiefnemer van deze wet, moet de lijst opgesteld worden. 'Ik wil graag weten waarom deze lijst nog niet opgesteld werd', zegt hij. De PS’er wil minister Reynders hierover interpelleren.