De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) vraagt journalisten 'in geen geval' in te gaan op contracten die hen 'fnuikende' embargo’s opleggen op straffe van formele sancties. De VVJ formuleert die vraag naar aanleiding van het contract met persembargo dat platenmaatschappij Universal de Belgische muziekrecensenten begin april voorlegde als voorwaarde voor het krijgen van een interview met dEUS-frontman Tom Barman.
'Nog los van de principiële bezwaren daartegen, binden dergelijke overeenkomsten hen persoonlijk, waardoor de gevolgen dan ook catastrofaal kunnen zijn', zegt Pol Deltour van de VVJ.

De vereniging vraagt journalisten die met dergelijke vragen te maken krijgen, zo snel mogelijk het nationaal secretariaat van de VVJ/AVBB te verwittigen. Op die manier kan snel een algemene waarschuwing uitgestuurd worden, met het oog op een collectieve weigering.

De VVJ herinnert anderzijds aan het principe dat embargo’s die voldoende verantwoord zijn en behoorlijk werden afgesproken, door de journalist ook correct moeten worden nageleefd.

Aan de organisatoren van interviews en andere evenementen vraagt de vereniging dan weer zo weinig mogelijk met embargo’s te werken. 'Het is een belangrijk journalistiek principe dat nieuws moet kunnen vrijgegeven worden op het moment dat het ontstaat', stelt de VVJ.

De VVJ vraagt dat uitsluitend met embargo’s wordt gewerkt wanneer daar voldoende verantwoording voor bestaat, zoals een algemeen belang of om de journalist de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op de officiële publicatie van een rapport. 'Louter corporatistische, commerciële of marketingmotieven mogen geen reden zijn om persembargo’s op te leggen', meent de VVJ.