'Door de grote financiële aanwezigheid van China in de Democratische Republiek Congo (DRC) is de positie van België en andere donorlanden gewijzigd, zegt Han Verleyen, beleidsmedewerkster Centraal-Afrika van 11.11.11, in een reactie op de uitspraken van de Congolese president Joseph Kabila. 'Maar dat moet het net mogelijk maken op een volwassen manier met elkaar te praten.'
Verleyen wijst er op dat het niet de eerste keer is dat er spanningen zijn tussen België en Congo. Ze vindt ook dat Kabila principieel gelijk heeft als hij zegt dat soevereine staten een volwassen, evenwichtige relatie moeten onderhouden. Maar een volwassen relatie staat niet gelijk aan een kritiekloze relatie. 'Kritiekpunten moeten mogelijk zijn en er moet langs beide kanten op een volwassen manier mee worden omgegaan.'

Verleyen denkt ook niet dat de Belgische missie naar Congo is vertrokken met de rol van schoonmoeder in het achterhoofd. 'Ik dent niet dat het de relatie is die wordt beoogd en waarmee de delegatie vertrokken is', stelt ze. De uitlatingen van Kabila zijn volgens Verleyen ook niet tekenend voor de hele missie. 'De aversie is niet op alle niveaus doorgetrokken. Met andere ministers zijn er wel positieve contacten geweest', zegt ze.

De 11.11.11-medewerkster verwacht ook niet dat het om een incident gaat met diplomatieke gevolgen. De input van Chinees geld maakt volgens Verleyen dat de positie van België, maar ook andere donoren, niet meer dezelfde is. Maar dat hoeft de relatie niet te bezwaren, luidt het. Diplomatiek is ons land volgens haar nog altijd een speler. Verleyen verwijst daarbij naar de conferentie van Goma van januari, waarin ons land 'flink heeft geïnvesteerd. Dat zijn feiten die ook blijven spelen', zegt ze.