Sommige artsen schrijven te snel en soms onnodig methadon voor aan verslaafden. De hulpverleningssector trekt aan de alarmbel in De Morgen. Deze week stierf een drugsverslaafde in Roeselare en woensdag kwamen twee tieners in Henegouwen om na methadongebruik.
Een Koninklijk Besluit (KB) legt het voorschrijfgedrag van methadon nochtans aan banden, maar dat KB blijft voorlopig dode letter.

De Belgische apothekers ontvangen jaarlijks ruim 250.000 voorschriften voor methadon of buprenorfine, legale substituten voor heroïneverslaafden. Te veel, zeggen hulpverleners. 'Het voorschrijfgedrag van sommige artsen is bedenkelijk. Het risico op misbruik of overdosis is reëel', aldus vzw Free Kompas in De Morgen. Bij de Free Clinics en Medisch Sociale Opvangcentra voor drugverslaafden (MSOC) leeft eenzelfde bezorgdheid.

Op 1 december 2006 trad nochtans een KB in werking dat het voorschrijven van methadon aan strikte voorwaarden koppelde. Artsen die meer dan twee patiënten tegelijk opvolgden, moeten een specifieke opleiding hebben of bewijzen dat ze voldoende expertise bezitten. Dan mag een dokter maximaal 120 lopende dossiers rond methadon hebben en de apothekers moeten de gegevens van de patiënt doorsturen naar een centrale dienst om 'dubbele voorschriften' op te sporen. Het KB wordt in de praktijk echter niet uitgevoerd, omdat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn.

Het kabinet-Onkelinx wijst op mogelijke problemen met de privacywetgeving, die het KB van haar voorganger en partijgenoot Rudy Demotte (PS) met zich mee brengt.