WASHINGTON - Wereldwijd is het aandeel van de belangrijkste broeikasgassen in de lucht de voorbije jaren steeds sneller toegenomen, ondanks de inspanningen om de uitstoot onder controle te krijgen. Dat blijkt uit voorlopige berekeningen voor het jaar 2007 van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een Amerikaans overheidsagentschap.
In vergelijking met 2006 is de mondiale concentratie CO2 gestegen met 0,6 procent. In absolute cijfers gaat het om een toename van 19 miljard ton. Met andere woorden: het aandeel CO2 in de lucht nam in 2007 toe met 2,4 deeltjes per miljoen (ppm) of 2,4 milligram per liter lucht, aldus het NOAA.