BRUSSEL - Een werkgever is veroordeeld omdat hij zijn werknemer aanraadde terug te keren naar de ‘boesboes’.
‘Kan zich niet aanpassen aan het land. Zou beter teruggestuurd worden naar de boesboes waar mensen elkaar aanvallen.’ Dat schreef een horeca-uitbater uit Beveren in de C4 naar aanleiding van het ontslag van een van zijn werknemers.

De werknemer van Afrikaanse afkomst werd na een hoogoplopend conflict met zijn werkgever op 2 september 2000 ontslagen. Het ABVV betwistte het ontslag. De werkgever schreef de C4 pas een maand later.

De werknemer, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en het ABVV spanden een rechtszaak aan wegens deze beledigende en racistische taal. Het hof van beroep van Gent veroordeelt nu de werkgever.

‘De bewezen feiten zijn ernstig en betreurenswaardig. De beklaagde gebruikte zeer beledigende woorden om anderen ertoe aan te zetten zijn ex-werknemer het recht op werkloosheidsuitkering te ontnemen op grond van zijn ras, huidskleur en afkomst’, zei het hof.

De zaakvoerder werd veroordeeld tot het betalen van 500 euro schadevergoeding aan het Centrum. ‘De ontslagen werknemer moet zo’n C4 voorleggen aan de RVA om werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Als je zelf mee verantwoordelijk wordt geacht voor je ontslag, kun je drie of zes maanden geschorst worden. Dergelijke uitspraken op een officieel document kunnen dus echt niet’, zegt Jozef De Witte van het Centrum.

Volgens de raadsheer is het verwijzen naar de afkomst van een persoon bij de ontslagreden irrelevant en kan het andere personen, werkgevers en overheidsdiensten aanzetten om een defensieve of afwijzende houding aan te nemen tegen vreemdelingen.

De rechter van eerste aanleg van Dendermonde sprak de zaakvoerder op 24 oktober 2005 vrij. Volgens de rechter gaf de eerste zin wel degelijk de reden weer van het ontslag, namelijk: kon zich niet aanpassen.

De rechter beweerde dat hij niet kon oordelen of dat ook het geval was. Het tweede deel van de uitspraak vond de rechter wel een racistische uitspraak, maar het was vooral een emotionele reactie en daarom moest hij niet veroordeeld worden, aldus de rechter.

‘Onzin’, reageert De Witte. ‘Je mag best boos zijn en ik spreek me er ook niet over uit of het ontslag terecht was, maar een C4 is een officieel document en een dergelijke verwijzing naar de nationale of etnische afstamming van een werknemer is een inbreuk op de antiracismewet van 1981.’