BRUSSEL - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dinsdag Polen veroordeeld wegens een wet van 1997. Op basis van die wet konden personen die destijds voor de geheime diensten van het communistisch regime hadden gewerkt en nog steeds in overheidsdienst waren, gesanctioneerd worden.
In het arrest dat dinsdag in Straatsburg publiek werd gemaakt, geeft het Europees Hof het voormalige Pools parlementslid Tadeusz Matyjek gelijk. Die werd in februari 2000 veroordeeld, omdat hij destijds voor de geheime dienst zou gewerkt hebben. Matyjek speelde zijn parlementair mandaat kwijt en werd gedurende 10 jaar verboden een publiek ambt uit te oefenen. Mayjek diende klacht in, omdat hij zich 'niet met gelijke wapens tegen de leugenachtige verklaringen' had kunnen verweren. Het EHRM is hem daarin gevolgd.

Het Hof neemt het het Poolse gerecht kwalijk dat Matyjek de kans niet kreeg om geheime documenten uit zijn dossier te kopiëren. Evenmin mocht hij zijn geschreven nota's inkijken. Om zich voor het Pools tribunaal te verdedigen, kon Matyjek alleen op zijn geheugen een beroep doen. Bijgevolg stelt het Hof dat Matyiek zich onvoldoende kon verweren tegen de beschuldiging dat hij zich aan 'vrijwillige en geheime collaboratie' schuldig maakte.

Gelijkaardige klachten

Naast het geval-Matyjek moet het Hof zich nog over een 15 gelijkaardige klachten buigen. Ondertussen is de wet van 1997 al voorbijgestreefd. Het Pools parlement stemde op 15 maart een nieuwe wet. Die verplicht universitairen, verantwoordelijken van staatsbedrijven, notarissen, journalisten, politici en magistraten om zelf te verklaren of ze destijds met de geheime communistische politie hebben samengewerkt.