BRUSSEL - De daling van het begrotingstekort heeft ondermeer tot gevolg dat de overheid steeds minder geld uitgeeft. In 2006 bedroegen de publieke uitgaven slechts 47,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone. Dat is 0,8 procentpunt lager dan in 2003. Concreet betekent dit een daling van de publieke bestedingen van circa 673 miljard euro op vier jaar tijd.

Eén en ander blijkt uit de gegevens die Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, zopas publiceerde. In 2006 daalde het globaal begrotingstekort in de 13 landen van de eurozone tot 1,6 procent van het bbp. Het jaar voordien was het nog 2,5 procent. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag het tekort van de leden van de eurozone boven de 3 procent stijgen. Dat heeft ondermeer tot gevolg dat er systematisch in de overheidsuitgaven wordt gesnoeid.

Dezelfde tendens is trouwens merkbaar in de EU-27. In 2006 bedroeg het begrotingstekort er 1,7 procent. Ook die score is beduidend lager dan de 2,4 procent van 2005. Het aandeel van de publieke uitgaven daalt er eveneens van jaar tot jaar. In 2003 namen ze nog 47,7 procent van het bruto binnenlands product voor het rekening, in 2006 was het slechts 46,8 procent. In euro's gaat het om een daling van 1.035 miljard.

In België ligt het aandeel van de publieke uitgaven nog steeds boven het gemiddelde van de eurozone of de EU-27. In 2006 ging het om 49,1 procent. Ook in ons land is er echter een systematische daling, want in 2003 ging het nog om 51,1 procent. Het Europees land met de hoogste overheidsuitgaven is Zweden, goed voor 55,5 procent. (In 2003 haalde het aandeel van de overheidsuitgaven er nog 58,3 procent) Frankrijk komt met 53,5 procent op de 2e plaats en Hongarije met 53 procent op de 3e plaats.

Met 32 procent is Roemenië het EU-land waar het aandeel van de overheidsuitgaven het laagst ligt. Dan komt Estland met 33,2 procent, Litouwen met 33,3 procent en Ierland met 34,1 procent. Opmerkelijk aan Ierland is dat het één van de weinige EU-landen is waar het aandeel van de overheidsuitgaven sinds 2003 is toegenomen. Toen bedroeg het slechts 33,5 procent van het bbp. Dat was trouwens ook het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar de publieke bestedingen in 2003 42,4 procent bedroegen en vorig jaar 44,1 procent.