Reynders hekelt spreidstand SP.A over strijd tegen fiscale fraude
BRUSSEL - Minister van Financiën Didier Reynders (MR) is verbaasd over de spreidstand van de SP.A tussen het discours van de partijtop over de strijd tegen de fiscale fraude en voor de modernisering van de FOD Financiën en de houding van de Vlaamse socialisten in het parlement.
Hij zegt dat in een reactie op de weigering van SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen maandagavond om het quorum te verzekeren voor de stemming van een wetsontwerp dat de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende diensten van Financiën mogelijk moet maken. Daardoor geraakte de tekst niet gestemd.

'Ik hoor SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte steeds zeggen dat Financiën gemoderniseerd moet worden. Dirk Van der Maelen noemde zich tijdens zijn persconferenties de kampioen van de strijd tegen de fiscale fraude. Maar maandag heeft de fractieleider van de Vlaamse socialisten de goedkeuring verhinderd van een wetsontwerp dat de behandeling van bepaalde persoonlijke gegevens binnen de FOD Financiën moet mogelijk maken', aldus Didier Reynders.

De vice-premier merkt op dat de uitwisseling en koppeling van essentiële gegevens in de strijd tegen de fiscale fraude door de informatisering van het departement aanzienlijk vergemakkelijkt is geworden. Het ontwerp bevestigt de courante praktijken en maakt het mogelijk om nog verder te gaan, voegt hij eraan toe. Ondanks het pleidooi van de privacycommissie tijdens de laatste hoorzitting om bijkomende bescherming te voorzien voor de belastingplichtige, werd volgens Reynders beslist om zich toch aan de oorspronkelijk tekst te houden. Maar ondanks alles heeft Dirk Van der Maelen de commissie verlaten, waardoor er niet over het wetsontwerp gestemd kon worden.

'Ik wil waken over een evenwicht tussen de strijd tegen de fraude en de bescherming van de privacy, maar Dirk Van der Maelen wil verder gaan en een soort 'Big Brother' creëren. Onze tekst gaat echter verder dan wat de privacycommissie wil. Zijn houding houdt het risico in dat er niets gebeurd en dat de praktijken die vandaag reeds gelden onmogelijk gemaakt worden', besluit Didier Reynders.