NAIROBI - Een Belgische ex-officier heeft het Franse leger ervan beschuldigd, extremistische Hutu-milities te hebben getraind tijdens de Rwandese burgeroorlog in 1994. De gepensioneerde kolonel Walter Ballis deed de uitspraken in Kigali, voor de onderzoekscommissie die de betrokkenheid van Frankrijk bij de genocide onderzoekt.
'Onze inlichtingendienst maakte gewag van trainingskampen waar Franse instructeurs de milities gevechts- en oorlogstechnieken bijbrachten', verklaarde Ballis. 'Tijdens de dagelijkse briefings vermeldde de dienst de aanwezigheid van leden van het Franse Détachement d'Assistance Militaire et l'Instruction (DAMI). We hadden geen toestemming om hen te arresteren of zelfs maar te vragen wat ze in Kigali deden.'

Volgens de ex-officier bleven de Franse soldaten in burgerkleren aanwezig in Rwanda toen hun eenheid het land officieel verlaten had. 'Sommige soldaten bleven anoniem in Rwanda om te blijven doen wat ze daarvoor deden', verklaarde Ballis.

De commissie begon haar werk in april 2006 om uit te zoeken wat de rol van Frankrijk was in de Rwandese genocide. De Franse overheid wordt er door de huidige Rwandese regering regelmatig van beschuldigd de milities te hebben getraind en bewapend.